GUIOctave

GUIOctave

חינם
GUI Octave הוא Graphical User Interface על GNU Octave ברמה גבוהה בשפה
דירוג המשתמשים
1.0  (1 הצבעה)
הדירוג שלך
ציון
1.1
תוכנה 100% נקיה. בדוק את הדו"ח.
תוכנה זו קיבלה 2 פרסים
על מנת להתקין GUI Octave, להוריד את הראשית קובץ ההתקנה ולחץ לחיצה כפולה על זה. משתמש ללא הרשאות מנהל מערכת יכולים להתקין את התוכנה. כדי לפתור אופן פעולה זה, להיכנס Windows כמנהל או כמשתמש עם הרשאות מנהל. אתה יכול גם להתקין את תוכנה על ידי שיש מישהו עם הרשאות מנהל התקן את התוכנה באמצעות הפקודה הפעל.
את קבצי ההתקנה דורשת Windows Installer: אם אתה מקבל הודעת שגיאה בעת התקנת GUI Octave, ללכת http://windowsupdate.microsoft.com ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר של Windows Installer.
המידע עודכן בתאריך: